Liquid Gold som bærekraftig

Klima og miljø med bærekraftig utvikling:

Vi i Liquid Gold driver med bærekraftig utvikling. Det vil si at vi bruker ressursene riktig slik at det ikke blir brukt opp, og kan forsyne til neste generasjon.

Siden vi også bruker mye håndverksarbeid betyr det at vi har lite utslipp under produksjonen av Liquid Gold Oil.

I tillegg brukes det alt av fruktene, nøttene, blomstene og trærne. Siden alt kan brukes, blir ingenting kastet. Ergo null avfall.

Økonomi med bærekraftig utvikling:

Vi har en rettferdig økonomi, hvor det ikke brukes billig arbeidskraft men betalingen er god. Så alle får dekket sine behov både nå og i fremtiden.

I dag er det derimot et økende gap mellom fattige og rike, og fattigdom og ulikhet fører til uro og splittelse i befolkningen og truer en bærekraftig utvikling.

Sosiale forhold og bærekraftig utvikling:

Hva har sosiale forhold med bærekraftig utvikling å gjøre?

Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv.

Men for at alle skal kunne bruke ressursene sine, må vi oppfylle menneskerettighetene.

Som blant annet:

  • At alle skal ha en lønn de kan leve av.
  • At alle skal ha tilgang til utdanning, mat og medisiner.
  • At alle skal ha trygge forhold på jobb.
  • At det er likestilling, slik at alle har like rettigheter og muligheter.
  • At ingen skal bli offer for barnearbeid, tvangsarbeid, moderne slaveri eller menneskehandel.
  • At alle skal ha rett til å si det de mener og bestemme over sine egne liv.

Dessverre er ikke dette alle produsenter, importører, varemerkebyggere osv er interessert i å høre om, noe som dessverre er veldig vanlig. Men jeg må også legge til at ikke alle er oppmerksomme på dette, pga muligheten til outsurcing, da vet de heller ikke hva som skjer så lenge produktet eller tjenesten blir levert.

«En som får oppfylt sine menneskerettigheter har mye større mulighet til å være en ressurs for andre mennesker og planeten.» 

Shopping Cart